Det nye kropas, KongeKroneKroerne sætter fokus på den danske kulturarv og fortæller om kroernes historie samt giver inspiration til at besøge de 23 kongekronekroer.

Med kropasset kan gæsterne også samle på kongekroner med kroernes navne. Hver kro har et messingmærke med en kongekrone og kroens navn, og ved besøg på kroen gnider gæster dette over i deres kropas. På den måde kan de konkurrere med deres familier og venner om, hvem der har besøgt flest kongekronekroer. Kropasset kan købes for 20 kr.

Kropasset, der i første omgange er trykt i 40.000 eksemplarer, skaber stor synergi mellem de kongeligt privilegeret kroer - kongekronekroerne, hvor krogæsterne kan få de gode historiske og autentiske oplevelser med historiens vingesus i det skønne Danmark.

 Kropasset er udviklet af turismekonsulent og ø-turismeambassadør Britta Leth, der i 2016 udviklede ø-passet. Ø-passet er nu trykt i ca. 375.000 eksemplarer og en stor succes, der markedsfører de danske øer. Britta Leth er stolt af, at kongekronekroerne har ønsket at igangsætte det nye initiativ - kropas, og at 23 kroer har valgt at være med, og dermed formidler den danske kulturarv.       

Vesterhavet har kurs mod helårsturisme

Det trækker op til mere helårsturisme i Destination Vesterhavet. Det viser overnatningstallene for årets første fire måneder. I januar til og med april besøgte 27 procent flere gæster Vesterhavsdestinationen set i forhold til samme periode i rekordåret 2019.

Har lidt omsætningstab på 58,8 milliarder kroner

VisitDenmark har netop offentliggjort organisationens årsberetning for 2021-2022, og selvom genopretningen er i gang, er der fortsat lidt vej endnu, inden alt dét, der blev tabt under COVID-19-pandemien, er indhentet, skriver Standby.dk.

Blog: Nu åbner Tour-udstillingsvinduet endelig

Nu skal vi sikre, at dansk turisme fremstår så appellerende som overhovedet muligt, for i denne weekend vil kameraerne blive tændt, og linserne panorere henover alle de fantastiske ting, som Danmark har at byde på, skriver HORESTAs adm. direktør, Jannick Nytoft.

Log ind